Regulamin dostępu do infrastruktury torowej

Dla licencjonowanych przewoźników kolejowych na terenie administrowanym przez Cargotor Sp. z o. o.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 r., zmianie uległa treść „Regulaminu  przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielanych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. na rok 2016/2017”. Zmiany obejmują treść:

 

  1. rozdziału III – INFORMACJE O ZARZĄDCY, oraz
  2. rozdziału V – CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZEZNACZONEJ DO UDOSTĘPNIANIA PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM ORAZ URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW I SKŁADÓW MANEWROWYCH.

 

Konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknęła z faktu zmian w stanie posiadanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. infrastruktury.

Niniejszy Regulamin powstał w oparciu o projekt Regulaminu 2015/2016 opublikowanego uprzednio na stronie internetowej i ogólnodostępnego dla wszystkich przewoźników kolejowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów dotyczących dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zawartych z przewoźnikami kolejowymi na rok 2016.

Spółka Cargotor niniejszym publikuje Regulamin przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. na rok 2016/2017. Cargotor zastrzega sobie prawo aktualizacji danych zamieszczonych w Regulaminie do dnia jego wejścia w życie, o czym przewoźnicy kolejowi będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty tj. za pośrednictwem strony internetowej www.cargotor.com

Regulamin dostępu 2016/2017

Regulamin dostępu 2016/2017

POBIERZ

Wykaz linii kolejowych stycznych z liniami zarządzanymi przez innych Zarządców

POBIERZ

Schemat linii kolejowych w rejonie przeładunkowym Małaszewicze

POBIERZ

Schemat układu bocznic kolejowych w rejonie przeładunkowym Małaszewicze

POBIERZ

Wniosek – formularz

POBIERZ

Regulamin aukcji nieprzydzielonej zdolności przepustowej

POBIERZ

Sprawozdanie z wykonanego przewozu

POBIERZ

Sprawozdanie z dostępu do bocznicy w rejonie przeładunkowym Małaszewicze

POBIERZ

Harmonogram korzystania z punktów stacyjnych

POBIERZ

Sprawozdanie z korzystania z punktów stacyjnych

POBIERZ

Procedura uzgadniania pociągów na kolejowym przejściu granicznym Terespol Brześć tor 1520 mm.

CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016