Regulaminy dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej

pobierz wszystkie nasze regulaminy (plik ZIP - 23,7 MB)

Kliknij poniższy link, aby pobrać wszystkie regulaminy

POBIERZ REGULAMINY

Regulamin sieci na rozkład jazdy 2017/2018 (zmieniony 1 grudnia 2017)

pobierz komplet dokumentów wraz z załącznikami (plik ZIP - 5 MB)

Dla licencjonowanych przewoźników kolejowych na terenie administrowanym przez Cargotor Sp. z o. o.

POBIERZ REGULAMIN

Regulations of CARGOTOR Sp. z o.o. network for 2017/2018 (changed on 1 December, 2017)

download all files with attachements in English (ZIP file - 5 MB)

For the licensed railway operators operating in the area manager by Cargotor Sp. z o. o.

DOWNLOAD REGULATIONS

Regulamin sieci na rozkład jazdy 2017/2018 - Wersja Porównawcza

pobierz plik ZIP 0,9 MB

Dla licencjonowanych przewoźników kolejowych na terenie administrowanym przez Cargotor Sp. z o. o.

POBIERZ REGULAMIN

CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 r., zmianie uległa treść „Regulaminu  przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielanych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. na rok 2016/2017”. Zmiany obejmują treść:

 

  1. rozdziału III – INFORMACJE O ZARZĄDCY, oraz
  2. rozdziału V – CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZEZNACZONEJ DO UDOSTĘPNIANIA PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM ORAZ URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ POCIĄGÓW I SKŁADÓW MANEWROWYCH.

 

Konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknęła z faktu zmian w stanie posiadanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. infrastruktury.

Niniejszy Regulamin powstał w oparciu o projekt Regulaminu 2015/2016 opublikowanego uprzednio na stronie internetowej i ogólnodostępnego dla wszystkich przewoźników kolejowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów dotyczących dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zawartych z przewoźnikami kolejowymi na rok 2016.

Spółka Cargotor niniejszym publikuje Regulamin przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przewoźnikom kolejowym na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. na rok 2016/2017. Cargotor zastrzega sobie prawo aktualizacji danych zamieszczonych w Regulaminie do dnia jego wejścia w życie, o czym przewoźnicy kolejowi będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty tj. za pośrednictwem strony internetowej www.cargotor.com

Procedura uzgadniania pociągów na kolejowym przejściu granicznym Terespol Brześć tor 1520 mm.

CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016