1. Andrzej Sokolewicz – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Członek Zarządu ds. finansowych
  2. Waldemar Węgrzyn – Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
  3. Andrzej Gomoła – Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
  4. Katarzyna Bogusz – Dyrektor Biura Kadr i Płac
  5. Marek Słomka – Dyrektor Biura Sprzedaży
  6. Grzegorz Rycharski – Dyrektor Biura Finansów
  7. Łukasz Krawczyński – Dyrektor Biura Organizacyjno – Administracyjnego
  8. Sylwester Zdrojewski – Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
  9. Cezary Mitrus – Kierownik Zespołu ds. Projektów i Rozwoju