Regulamin dostępu do obiektów

Regulaminy dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej

Regulamin Sieci 2018-2019

POBIERZ WNIOSEK I PRZYDZIELENIE TRASY POCIĄGU – Załącznik 4 – (XLS)
POBIERZ WNIOSEK O PRZYDZIELENIE POSTOJU – Załącznik 5 – (XLS)
Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 ze zm.) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755), CARGOTOR Sp. z o. o. udostępnia regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019.
POBIERZ REGULAMIN SIECI 2018-2019 (PDF)
Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 ze zm.) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755), CARGOTOR Sp. z o. o. udostępnia projekt regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020.
POBIERZ REGULAMIN SIECI 2019-2020 (PDF)
POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SIECI 2019-2020 (ZIP)

Procedura uzgadniania pociągów

Procedura uzgadniania pociągów na kolejowym przejściu granicznym Terespol Brześć tor 1520 mm

Instrukcje i przepisy

Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym: TU-03 (2.5 MB)
Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym TU -02(E-11) (2.7 MB)
Instrukcja utrzymania nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem oraz obiektów inżynieryjnych użytkowanych przez CARGOTOR Sp. z o.o. TU-01 (6 MB)
Instrukcja postępowania przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów niebezpiecznych (TR-07) (6 MB)
Zmiana nr 1 do instrukcji TR-07 (8 MB)
Instrukcja o zasadach obsługi przejazdów kolejowych TR-06 (1.8 MB)
Instrukcja o sygnalizacji TR-05 (2 MB)
Instrukcja o sygnalizacji TR-05 – zmiana nr 1(0.5 MB)
Instrukcja o radiołączności pociągowej, manewrowej i drogowej TR-04 (0.9 MB)
Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych na liniach kolejowych TR-02 (21.2 MB)
Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów, obsłudze ruchowych posterunków technicznych i technice wykonywania pracy manewrowej TR-01 (R-1) (12.8 MB)
Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów, obsłudze ruchowych posterunków technicznych i technice wykonywania pracy manewrowej TR-01 (R-1) – zmiana nr 1 (2.4 MB)

„CARGOTOR Sp. z o.o. korzysta na podstawie umowy licencyjnej nr 11/203/004/00/27400/16 z następujących przepisów wewnętrznych Zarządcy Infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1
Wytyczne dla osadzania znaków regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (słupach) sieci trakcyjnej Ig-6
Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7″

Wstęp na teren kolejowy

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7″

CARGOTOR sp. z o.o. informuje, że od dnia 02 lutego 2016 r. na terenie kolejowym zarządzanym przez Spółkę obowiązują „Zasady wstępu na teren kolejowy zarządzany przez CARGOTOR Sp. z o.o. TO-02”.

Informacje dla wnioskodawcy

  1. Upoważnienia wstępu na teren CARGOTOR sp. z o.o. wystawiane są w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza wniosku na stronie internetowej www.upowaznienia.cargotor.com.
  2. Odrębne upoważnienie wydawane jest również dla pojazdu, którym porusza się osoba upoważniona.
  3. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 14 dni przed wnioskowanym terminem obowiązywania upoważnienia. W przypadku złożenia wniosku po tej dacie Spółka nie gwarantuje wydania stosownego upoważnienia we wnioskowanym terminie.
  4. Upoważnienia dla osób, których dotyczy wniosek wydawane są po odbyciu szkolenia w zakresie zasad poruszania się po terenie kolejowym oraz dowodnym zapoznaniu się z odrębnymi przepisami CARGOTOR sp. z o.o. w tym zakresie
  5. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1, pracownik CARGOTOR sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu szkolenia.
  6. Po zakończeniu szkolenia wystawione upoważnienia zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail
  7. Uwagi w sprawie upoważnień można zgłaszać  na adres e-mail: upowaznienia@cargotor.com

Dokumenty dodatkowe dla Rejonu Przeładunkowego w Małaszewiczach

Regulamin drogi dojścia do i z miejsca pracy przez teren zarządzany przez CARGOTOR sp. z o.o. w rejonie stacji Małaszewicze
Regulamin poruszania się po terenie zarządzanym przez CARGOTOR sp. z o.o. w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze