CARGOTOR Sp. z o.o.

zarządca infrastruktury kolejowej

poszukuje pracownika na stanowisko

Automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym

(umowa zlecenie)

Miejsce pracy: Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

Zakres obowiązków:

· utrzymywanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowo – drogowych w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze (tj. wykonywanie zabiegów obsługi technicznej – konserwacja, przeglądy okresowe i naprawy bieżące urządzeń srk),

· bieżące/operacyjne usuwanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym w sytuacjach awaryjnych według ustalonego harmonogramu,

· czytanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń,

· czytanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),

· organizowanie prac podczas napraw, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),

· wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich napraw/remontów,

· prowadzenie dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

· dbałość o powierzone narzędzie, urządzenia i materiały, zapewniając ich należyte używanie i przechowywanie.

 

Wymagania:

· min. wykształcenie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2021 w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,

· zdany egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko automatyka urządzeń srk,

· mile widziane doświadczenie i znajomość zagadnień dotyczących działania urządzeń srk różnych typów – w szczególności urządzeń mechanicznych kluczowych i scentralizowanych oraz elektromechanicznych,

· dobry stan zdrowia,

· gotowość do pracy w sytuacjach awaryjnych,

· odpowiedzialność i profesjonalizm w działaniu,

· gotowość do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

· umiejętność pracy pod presją czasu,

· prawo jazdy kat. B. 

 

Oferujemy:

· pracę w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się firmie,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· szkolenia i kursy kwalifikacyjne,

· umowę o pracę na pełny etat,

· pakiet medyczny, sportowy i socjalny

· umowa zlecenie z zaangażowaniem do 80 godzin miesięcznie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cargotor.com

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktować się w temacie ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail:
iod@cargotor.com. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora
w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie naszego interesu), prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV.