CARGOTOR sp. z o.o.

zarządca infrastruktury kolejowej

poszukuje pracowników na stanowisko:

Dyżurny ruchu

miejsce pracy: Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym celem prowadzenia ruchu pociągów oraz realizacja procesu przewozowego z zachowaniem procedur i zasad bezpieczeństwa na posterunku ruchu i przyległych szlakach,
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej,
 • prowadzenie ruchu kolejowego, zgodnie z rozkładem jazdy oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego – technik, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • wykształcenie co najmniej średnie. Zawodowy staż pracy – 2 lata pracy na innym stanowisku kolejowym.
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Zawodowy staż pracy – 5 lat pracy na stanowisku nastawniczego.
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • otwartość na zmianę,
 • bardzo dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku, 1 kat. słuchu)*.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • równoważny czas pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną i partnerską atmosferę pracy,
 • ulgi na przejazdy koleją,
 • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cargotor.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

W sytuacji zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez CARGOTOR Sp. z o. o. prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgody o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych w CV przez Spółkę CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13 do przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez tą Spółkę.” Z góry dziękujemy Państwu za udzielenie zgody.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@cargotor.com. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku oraz w sytuacji przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu), ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie naszego interesu), prawa do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV.