CARGOTOR sp. z o.o.

zarządca infrastruktury kolejowej

poszukuje pracowników na stanowisko:

Instruktor ruchu kolejowego

miejsce pracy: Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań mających na celu wyjaśnianie przyczyn zdarzeń kolejowych oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
 • Prowadzenie szkoleń z zapoznania z warunkami miejscowymi dla pracowników Spółki, pracowników przewoźników oraz innych osób wykonujących prace na terenie Spółki.
 • Uzgadnianie warunków przewozu przesyłek nadzwyczajnych.
 • Wykonywanie jazd kontrolnych na terenie CARGOTOR sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.
 • Udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla stanowisk związanych z prowadzenie ruchu kolejowego.
 • Prowadzenie pouczeń doraźnych, pouczeń okresowych i szkoleń praktycznych oraz instruktażu na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
 • Uzgadnianie regulaminów technicznych oraz regulaminów pracy bocznic.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie kierunkowe (transport kolejowy),
 • doświadczenie w pracy w transporcie kolejowym minimum 5 lata,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących transportu kolejowego, w szczególności w zakresie pracy komisji kolejowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań komisji kolejowych,
 • znajomość programów word, excel,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • pracę w ciekawej i pełnej wyzwań firmie,
 • pakiet medyczny, sportowy i socjalny,
 • szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cargotor.com

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktować się w temacie ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@cargotor.com. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie naszego interesu), prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV.