CARGOTOR sp. z o.o.
zarządca infrastruktury kolejowej
poszukuje pracownika na stanowisko
Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • aktualizacja i doskonalenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., licencjonowanymi przewoźnikami kolejowymi oraz innymi podmiotami w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • udział w przygotowywaniu przepisów wewnętrznych Spółki w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • planowanie i organizowanie testowania procedur alarmowych i zarządzania kryzysowego,
 • przeprowadzanie ocen ryzyka związanego z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • dokonywanie oceny znaczenia wprowadzanych zmian,

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe kierunkowe (techniczne, zarządzanie organizacją, systemy zarządzania),
 • doświadczenie w pracy w obszarze systemów zarządzania w transporcie kolejowym minimum 3 lata,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie transportu kolejowego,
 • mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • bardzo dobra znajomość programów word, excel, power point,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

 • pracę w ciekawej i pełnej wyzwań firmie
 • pakiet medyczny, sportowy i socjalny
 • szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres: rekrutacja@cargotor.com
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W sytuacji zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez CARGOTOR Sp. z o. o. prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgody o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych w CV przez Spółkę CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13 do przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez tą Spółkę.” Z góry dziękujemy Państwu za udzielenie zgody.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@cargotor.com. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku oraz w sytuacji przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu), ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie naszego interesu), prawa do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV.