Uchwała nr 16/2022 Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o.