CARGOTOR Sp. z o.o. – polski zarządca infrastruktury kolejowej, a wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PKP CARGO.

CARGOTOR Sp. z o.o. zarządza 42 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości około 26 km torów.

W gestii spółki jest zarząd nad zasadniczą częścią rejonu przeładunkowego Małaszewicze, na którą składa się około 170 km torów ze stacjami: Raniewo, Chotyłów, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Południowe, Kobylany, Bór, Zaborze, Wólka, Podsędków.