CARGOTOR Sp. z o.o. jest strategicznym i niezależnym zarządcą infrastruktury kolejowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

CARGOTOR sp. z o.o. zarządza 42 punktami  ekspedycyjnymi o łącznej długości 26 km torów. Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się 170 km torów ze stacjami: Raniewo, Chotyłów, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Południowe, Kobylany, Bór, Zaborze, Wólka, Podsędków.