CARGOTOR sp. z o.o. jest strategicznym i niezależnym zarządcą infrastruktury kolejowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. CARGOTOR sp. z o.o. zarządza 33 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 24 km torów.