Cargotor sp. z o.o. jest strategicznym zarządcą infrastruktury kolejowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. Cargotor sp. z o.o. zarządza 20 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 13 km torów.