Regulamin dostępu do obiektów

Regulaminy dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej

Punkt ekspedycyjny Szepietowo – z uwagi na prowadzenie „ Modernizacji linii nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok” przez PKP PLK S.A. informujemy iż, z dniem 01.08.2020r. do odwołania punkt ekspedycyjny Szepietowo zostaje wyłączony z eksploatacji.

Punkt ekspedycyjny Zgierz – z uwagi na prowadzenie „ Modernizacji linii nr 15,16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno” przez PKP PLK S.A. informujemy iż, z dniem 06.09.2020r. do 15.01.2021r. punkt ekspedycyjny w Zgierzu zostaje wyłączony z eksploatacji zgodnie z informacją uzyskaną z PKP PLK S.A.

Regulamin Sieci 2020-2021

Uchwała nr 8.2020 z dnia 8.04.2020- przyjęcie Regulaminu Sieci Cargotor sp. z o.o. na rozkład jazdy 2020.2021
Regulamin Sieci na rozkład jazdy 2020/2021.

Regulamin Sieci 2019-2020

Uchwała nr 2/2020 Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o. z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Sieci na rozkład jazdy 2019/2020.
Regulamin Sieci na rozkład jazdy 2019/2020.
POBIERZ WNIOSEK I PRZYDZIELENIE TRASY POCIĄGU – Załącznik 4 – (XLS)
POBIERZ WNIOSEK O PRZYDZIELENIE POSTOJU – Załącznik 5 – (XLS)

Procedura uzgadniania pociągów

Procedura uzgadniania pociągów na kolejowym przejściu granicznym Terespol Brześć tor 1520 mm

Instrukcje i przepisy

TR-01 Prowadzenie ruchu pociągów, obsługa ruchowych posterunków technicznych i technika wykonywania pracy manewrowej
TR-02 Postępowanie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o.
TR-04 Radiołączność pociągowa, manewrowa i drogowa
TR-05 Sygnalizacja
TR-06 Zasada obsługi przejazdów kolejowych
TR-07 Postępowanie przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów niebezpiecznych
TU-01 Utrzymanie nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem oraz obiektów inżynieryjnych użytkowanych przez CARGOTOR sp. z o.o.
TU-02 Zasady eksploatacji i prowadzenia robot w urządzniach sterowania ruchem kolejowym
TU-03 Diagnostyka techniczna i kontrola okresowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
TU-06 Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Wstęp na teren kolejowy

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7″

CARGOTOR sp. z o.o. informuje, że od dnia 02 lutego 2016 r. na terenie kolejowym zarządzanym przez Spółkę obowiązują „Zasady wstępu na teren kolejowy zarządzany przez CARGOTOR Sp. z o.o. TO-02”.

Informacje dla wnioskodawcy

  1. Upoważnienia wstępu na teren CARGOTOR sp. z o.o. wystawiane są w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza wniosku na stronie internetowej www.upowaznienia.cargotor.com.
  2. Odrębne upoważnienie wydawane jest również dla pojazdu, którym porusza się osoba upoważniona.
  3. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 14 dni przed wnioskowanym terminem obowiązywania upoważnienia. W przypadku złożenia wniosku po tej dacie Spółka nie gwarantuje wydania stosownego upoważnienia we wnioskowanym terminie.
  4. Upoważnienia dla osób, których dotyczy wniosek wydawane są po odbyciu szkolenia w zakresie zasad poruszania się po terenie kolejowym oraz dowodnym zapoznaniu się z odrębnymi przepisami CARGOTOR sp. z o.o. w tym zakresie
  5. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1, pracownik CARGOTOR sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu szkolenia.
  6. Po zakończeniu szkolenia wystawione upoważnienia zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail
  7. Uwagi w sprawie upoważnień można zgłaszać  na adres e-mail: upowaznienia@cargotor.com

Dokumenty dodatkowe dla Rejonu Przeładunkowego w Małaszewiczach

Regulamin drogi dojścia do i z miejsca pracy przez teren zarządzany przez CARGOTOR sp. z o.o. w rejonie stacji Małaszewicze
Regulamin poruszania się po terenie zarządzanym przez CARGOTOR sp. z o.o. w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze