Od 11.04.2024 r. CARGOTOR sp. z o.o. włącza do eksploatacji punkt ekspedycyjny w Zgierzu
Od 1.04.2023 r. CARGOTOR sp. z o.o. przestaje pełnić funkcję zarządcy infrastruktury kolejowej w lokalizacji Terespol Pomorski
Od 24.05.2023 r. CARGOTOR sp. z o.o. przestaje pełnić funkcję zarządcy infrastruktury kolejowej w lokalizacji Chociw Łaski

Regulamin dostępu do obiektów

Regulaminy dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej (ważne od 10 grudnia 2023)

Projekt Regulaminu Sieci 2024/2025

Regulamin Sieci 2024/2025

Regulamin Sieci 2023/2024

Regulamin Sieci 2023/2024
POBIERZ WNIOSEK I PRZYDZIELENIE TRASY POCIĄGU – Załącznik 4 – (XLS)
POBIERZ WNIOSEK O PRZYDZIELENIE POSTOJU – Załącznik 5 – (XLS)
POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA – PUNKTY EKSPEDYCYJNE (XLS)

Procedura uzgadniania pociągów

Procedura uzgadniania pociągów na kolejowym przejściu granicznym Terespol Brześć tor 1520 mm

Instrukcje i przepisy

TR-01 Prowadzenie ruchu pociągów, obsługa ruchowych posterunków technicznych i technika wykonywania pracy manewrowej
TR-02 Postępowanie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na infrastrukturze zarządzanej przez CARGOTOR sp. z o.o.
TR-04 Radiołączność pociągowa, manewrowa i drogowa
TR-05 Sygnalizacja
TR-06 Zasada obsługi przejazdów kolejowych
TR-07 Postępowanie przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów niebezpiecznych
TU-01 Utrzymanie nawierzchni kolejowej wraz z podtorzem oraz obiektów inżynieryjnych użytkowanych przez CARGOTOR sp. z o.o.
TU-02 Zasady eksploatacji i prowadzenia robot w urządzniach sterowania ruchem kolejowym
TU-03 Diagnostyka techniczna i kontrola okresowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
TU-06 Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Wstęp na teren kolejowy

CARGOTOR sp. z o.o. informuje, że od dnia 18 grudnia 2023 r. na terenie kolejowym zarządzanym przez Spółkę obowiązują
Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez CARGOTOR sp. z o.o. TO-02”.

TO-02 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez CARGOTOR sp. z o.o.

Informacje dla wnioskodawcy

  1. Upoważnienia wstępu na teren CARGOTOR sp. z o.o. wystawiane są w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza wniosku na stronie internetowej eupowaznienia.cargotor.com.
  2. Odrębne upoważnienie wydawane jest również dla pojazdu, którym porusza się osoba upoważniona.
  3. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 14 dni przed wnioskowanym terminem obowiązywania upoważnienia. W przypadku złożenia wniosku po tej dacie Spółka nie gwarantuje wydania stosownego upoważnienia we wnioskowanym terminie.
  4. Upoważnienia dla osób, których dotyczy wniosek, wydawane są po odbyciu szkolenia w zakresie zasad poruszania się po terenie kolejowym oraz dowodnym zapoznaniu się z odrębnymi przepisami CARGOTOR sp. z o.o. w tym zakresie
  5. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1, pracownik CARGOTOR sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu szkolenia.
  6. Po zakończeniu szkolenia wystawione upoważnienia zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail
  7. Uwagi w sprawie upoważnień można zgłaszać  na adres e-mail: upowaznienia@cargotor.com

Dokumenty dodatkowe dla Rejonu Przeładunkowego w Małaszewiczach

Regulamin drogi dojścia do i z miejsca pracy przez teren zarządzany przez CARGOTOR sp. z o.o. w rejonie stacji Małaszewicze
Regulamin poruszania się po terenie zarządzanym przez CARGOTOR sp. z o.o. w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze
Regulamin uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącej włączania się bocznic/terminali w infrastrukturę kolejową zarządzaną przez CARGOTOR sp. z o.o.