Podstawą prawną działalności Spółki jest wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015 909 w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U.UE L 148/17), który jest aktem wykonawczym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego oraz stanowiskiem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 3 sierpnia w związku z powyższymi aktami prawnymi.

CARGOTOR Sp. z o.o. niniejszym publikuje projekt cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2017/2018. Stawki opłat zostały przedłożone Prezesowi UTK celem zatwierdzenia. CARGOTOR Sp. z o.o. publikuje również projekt cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2019/2020.

Rabat w wysokości 20% na ważenie w Kobylanach od dnia 1.09.2020 do momentu odwołania – cena ważenia po rabacie wynosi 35,00 zł/wagon.

Cennik stawek do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2019/2020

ZOBACZ

Cennik stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2019/2020

ZOBACZ

Cennik stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej  oraz minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2019/2020

ZOBACZ

Cennik usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR Sp. z o.o. na rzecz podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności niezwiązane z usługami działalności operacyjnej

ZOBACZ

Uchwała nr 20.2019 Zarządu z dnia 10.04.2019- w sprawie przyjęcia cennika usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR

ZOBACZ

Załącznik numer 1 do Cennika usług wykonywanych przez pracowników CARGOTOR Sp. z o.o. na rzecz podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności niezwiązane z usługami działalności operacyjnej

ZOBACZ