Uchwała Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu ds. Operacyjno – Inwestycyjnych

zobacz

Wzór oświadczeń kandydata na członka zarządu

pobierz