Lp. Lokalizacja Opis Planowany okres wyłączenia z eksploatacji
Punkty ekspedycyjne wyłączone częściowo z eksploatacji
1. Nowy Sącz Tor nr 9 wyłączony z eksploatacji.
2. Sitkówka Nowiny Tor nr 38 wyłączony z eksploatacji na odcinku od Rz nr 171 do KO (tarcza D1). Długość użyteczna toru od RZ nr 87 do KO – 224 mb.
3. Spytkowice Tor nr 12 wyłączony z eksploatacji.