Żabno

Rzeszów

Tarnów

Jasło

Krosno

Sanok

Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej Nr 108 Stróże – Krościenko Granica Państwa: na km 67.982 od toru stacyjnego nr 7 zwrotnicą nr 6 od strony nastawni wykonawczej Kr1, oraz w km 68.444 od toru stacyjnego nr 7 zwrotnicą nr 11 od strony nastawni dysponującej Kr.

powrót

Krosno

Punkt stacyjny, odgałęzia się od toru stacyjnego nr 7 w stacji Brzesko Okocim w km 55.433 zgodnie z kilometrażem linii kolejowej Nr 91 Kraków – Medyka – Granica Państwa

powrót

Brzesko

Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej Nr 108 Stróże – Krościenko Granica Państwa na km 45.440 od toru stacyjnego nr 4a rozjazdem nr 101 przy nastawni wykonawczej „Js-1”

powrót

Jasło

Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej Nr 108 Stróże – Krościenko Granica Państwa od toru stacyjnego Nr 9 w stacji Sanok km 107,873 rozjazdem zwyczajnym Nr 6

powrót

Sanok

Punkt stacyjny, odgałęzia się rozjazdem zwyczajnym nr 46 od toru stacyjnego nr 6 w stacji Tarnów w km 77,535, rozjazd nr 52a/b c/d w km 77,617 stanowi początek bocznicy km 0.000, na linii kolejowej Nr 91 Kraków – Medyka – Granica Państwa

powrót

Tarnów

Punkt stacyjny, odgałęzia się na linii kolejowej Nr 106 Rzeszów Główny – Rzeszów Staroniwa na km 2,408. od toru stacyjnego nr 2 rozjazdem nr 51 przy nastawni wykonawczej „Rs-2”.

powrót

Rzeszów

Punkt stacyjny, odgałęziający się rozjazdem zwyczajnym nr 1 od toru stacyjnego nr 1 w stacji Żabno km 15.748 od linii kolejowej Nr 115 Tarnów – Szczucin

powrót

Żabno