Andrzej Sokolewicz
Andrzej Sokolewicz
Prezes Zarządu
Piotr Wojcieszek
Piotr Wojcieszek
Członek Zarządu ds. Operacyjno-Inwestycyjnych
Andrzej Gomoła
Andrzej Gomoła
Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
Waldemar Węgrzyn
Waldemar Węgrzyn
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
Marek Słomka
Marek Słomka
Dyrektor Biura Sprzedaży
Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz
Dyrektor Biura Kadr i Płac
Monika Jaroszuk
Monika Jaroszuk
Dyrektor Biura Zarządu
Łukasz Socha
Łukasz Socha
Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
Sylwester Zdrojewski
Sylwester Zdrojewski
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Cezary Mitrus
Cezary Mitrus
Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju
Grzegorz Rycharski
Grzegorz Rycharski
Dyrektor Biura Finansów

Rada Nadzorcza:

Marcin Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Stanisław Wojtera – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Marcin Szewczak – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Krystian Kłoczkowski – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.