Andrzej Sokolewicz
Andrzej Sokolewicz
Prezes Zarządu
Piotr Wojcieszek
Piotr Wojcieszek
Członek Zarządu ds. Operacyjno-Inwestycyjnych
Andrzej Gomoła
Andrzej Gomoła
Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
Waldemar Węgrzyn
Waldemar Węgrzyn
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
Marek Słomka
Marek Słomka
Dyrektor Biura Sprzedaży
Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz
Dyrektor Biura Kadr i Płac
Monika Jaroszuk
Monika Jaroszuk
Dyrektor Biura Zarządu
Łukasz Socha
Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego
Sylwester Zdrojewski
Sylwester Zdrojewski
Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Cezary Mitrus
Cezary Mitrus
Dyrektor Biura ds. Projektów i Rozwoju
Grzegorz Rycharski
Grzegorz Rycharski
Dyrektor Biura Finansów