Marek Słomka
Prezes Zarządu
Andrzej Gomoła
Andrzej Gomoła
Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
Waldemar Węgrzyn
Waldemar Węgrzyn
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
Anna Woźniak
Dyrektor Biura Sprzedaży
Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz
Dyrektor Biura Kadr i Płac
Monika Jaroszuk
Monika Jaroszuk
Dyrektor Biura Zarządu
Jacek Okoń
Jacek Okoń
Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
Sylwester Zdrojewski
Sylwester Zdrojewski
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Cezary Mitrus
Cezary Mitrus
Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju
Grzegorz Rycharski
Grzegorz Rycharski
Dyrektor Biura Finansów

Rada Nadzorcza:

Marcin Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Stanisław Wojtera – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Marcin Szewczak – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Krystian Kłoczkowski – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.