Marek Słomka
Marek Słomka
Prezes Zarządu
Andrzej Gomoła
Andrzej Gomoła
Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
Łukasz Tomaszewski
Łukasz Tomaszewski
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz
Dyrektor Biura Kadr i Płac
Monika Jaroszuk
Monika Jaroszuk
Dyrektor Biura Zarządu
Jacek Okoń
Jacek Okoń
Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
Sylwester Zdrojewski
Sylwester Zdrojewski
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Cezary Mitrus
Cezary Mitrus
Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju
Grzegorz Rycharski
Grzegorz Rycharski
Dyrektor Biura Finansów

Rada Nadzorcza:

Marcin Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Stanisław Wojtera – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Marcin Szewczak – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Krystian Kłoczkowski – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.