Marek Słomka
Marek Słomka
Prezes Zarządu
Marek Sokólski
Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
Łukasz Tomaszewski
Łukasz Tomaszewski
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz
Dyrektor Biura Kadr i Płac
Jacek Okoń
Jacek Okoń
Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
Monika Jaroszuk
Monika Jaroszuk
Dyrektor Biura Zarządu
Sylwester Zdrojewski
Sylwester Zdrojewski
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego oraz Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Cezary Mitrus
Cezary Mitrus
Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju
Anna Żak
Dyrektor Biura Finansów
Jerzy Skibniewski
Dyrektor Biura Sprzedaży
Andrzej Kropiwiec
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych

Rada Nadzorcza:

Marcin Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Stanisław Wojtera – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Marcin Szewczak – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.

Krystian Kłoczkowski – Członek Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o.