Andrzej Sokolewicz
Andrzej Sokolewicz
Prezes Zarządu
Waldemar Węgrzyn
Waldemar Węgrzyn
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
Andrzej Gomoła
Andrzej Gomoła
Dyrektor Biura Ruchu Kolejowego
Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz
Dyrektor Biura Kadr i Płac
Marek Słomka
Marek Słomka
Dyrektor Biura Sprzedaży
Grzegorz Rycharski
Grzegorz Rycharski
Dyrektor Biura Finansów
Sylwester Zdrojewski
Sylwester Zdrojewski
Pełnomocnik Spółki ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Cezary Mitrus
Cezary Mitrus
Dyrektor Biura ds. Projektów i Rozwoju
Jan Ławniczak
Jan Ławniczak
Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego