W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015 909 w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U.UE L 148/17), który jest aktem wykonawczym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz stanowiskiem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 3 sierpnia w związku z powyższymi aktami prawnymi.

CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedłożył Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nowy wniosek o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm, określonego na podstawie przepisów Ustawy o Transporcie Kolejowym i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 788).

Cargotor sp. z o.o. niniejszym publikuje projekt cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2015/2016. Stawki opłat zostały przedłożone Prezesowi UTK celem zatwierdzenia. Cargotor sp. z o.o. publikuje również projekt cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2016/2017.

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 - obowiązuje od 20 grudnia 2017

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 - obowiązuje od 20 grudnia 2017

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1520mm na rozkład jazdy 2016/2017

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2016/2017

CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016