Podstawią prawną działalności Spółki jest wejście w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015 909 w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U.UE L 148/17), który jest aktem wykonawczym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego oraz stanowiskiem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 3 sierpnia w związku z powyższymi aktami prawnymi.

CARGOTOR Sp. z o.o. niniejszym publikuje projekt cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2017/2018. Stawki opłat zostały przedłożone Prezesowi UTK celem zatwierdzenia. CARGOTOR Sp. z o.o. publikuje również projekt cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 1435mm na rozkład jazdy 2018/2019.

 

Cennik stawek dostępu na rozkład jazdy 2017/2018

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 - obowiązuje od 20 grudnia 2017

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 - obowiązuje od 20 grudnia 2017

Cennik stawek dostępu na rozkład jazdy 2018/2019

Cennik stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2018/2019 - obowiązuje od 9 grudnia 2018, aktualizacja: 28.11.2018

Cennik stawek do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2018/2019 - obowiązuje od 9 grudnia 2018, aktualizacja: 29.06.2018

Cennik stawek dostępu do obiektów infrastruktury usługowej oraz minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2018/2019 - obowiązuje od 9 grudnia 2018, aktualizacja: 29.06.2018

CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016