O FIRMIE CARGOTOR

CARGOTOR Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2013 roku. Właścicielem 100% udziałów jest PKP CARGO S.A.

CELE STRATEGICZNE

  • udostępnianie przewoźnikom kolejowym infrastruktury logistycznej/usługowej na zasadach komercyjnych z poszanowaniem zasady równości
    poszczególnych podmiotów;
  • utrzymanie infrastruktury torowej gwarantujące bezpieczny transport towarów koleją na zarządzanym obszarze;
  • rozwój technologiczny – głównie w zakresie utrzymania infrastruktury skutkujący poprawą jakości świadczonych usług;

 

PLAN BIZNESOWY

  • Zgodnie z art. 38f ustawy o transporcie kolejowym zawiadamiamy, iż aplikanci oraz potencjalni aplikacji mają możliwość wyrażenia swoich poglądów dotyczących treści projektu planu biznesowego w odniesieniu do warunków dostępu do infrastruktury, korzystania z niej i jej charakteru, udostępniania i rozwoju infrastruktury do dnia 15 kwietnia 2018 r. Z projektem Planu można zapoznać się w siedzibie Spółki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem – Panem Sylwestrem Zdrojewskim (tel. 502-345-496, e-mail: s.zdrojewski@cargotor.com).

O FIRMIE

Spółka CARGOTOR zajmuje się udostępnianiem przewoźnikom kolejowym infrastruktury logistyczno-usługowej na zasadach komercyjnych z wszelkim poszanowaniem zasady równości dla poszczególnych podmiotów zainteresowanych użytkowaniem torów kolejowych itp.

Ponadto spółka zajmuje się także utrzymaniem infrastruktury torowej gwarantującej bezpieczny transport towarów koleją na zarządzanym obszarze. Rozwój technologiczny firmy opiera się przede wszystkim na utrzymaniu infrastruktury co skutkuje widoczną poprawą jakości świadczonych usług.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016