20 sierpnia 2020 r. odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami CARGOTOR Sp. z o.o. – Prezesem Andrzejem Sokolewiczem i Wiceprezesem Piotrem Wojcieszkiem, a przedstawicielami Powiatu Bialskiego – Starostą Mariuszem Filipiukiem oraz Wicestarostą Januszem Skólimowskim. Porozumienie dotyczyło współpracy przy inwestycji polegającej m.in. na przebudowie układu torowego na styku z drogami publicznymi – przejazdu kolejowo-drogowego.