Nie da się w krótkich słowach podsumować tych 10 lat działalności Cargotoru. Jestem natomiast przekonany, że ta spółka będzie rozwijać się w kolejnych latach i ruch kolejowy w Małaszewiczach będzie się rozwijał zwłaszcza jeśli chodzi o transport intermodalny. Dziękuję  naszemu właścicielowi: spółce PKP Cargo, za wspieranie nas przez te 10 lat działalności i pomoc w trudnych chwilach. To dla nas zaszczyt, że jesteśmy w grupie największego polskiego przewoźnika towarowego jakim jest PKP Cargo. Dziękuję związkom zawodowym, które reprezentują interesy pracowników, ale wykazały się zrozumieniem w trudnych czasach jakie nastąpiły po wybuchu wojny na Ukrainie. Dziękuję przede wszystkim pracownikom Cargotoru, bo to dzięki Wam ta spółka funkcjonuje od 10 lat i z powodzeniem przeszła przez różne trudności i dziś wykonuje ważne zadania dla polskiej gospodarki — powiedział Marek Słomka.

Podczas uroczystości w Małaszewiczach prezes Cargotoru wręczył pracownikom spółki odznaczenia. Pan Andrzej Gomoła otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Barbara Szprychel, Pan Henryk Szaciłło otrzymali Odznakę honorową „Zasłużony dla Kolejnictwa” przyznaną przez Ministra Infrastruktury.

Spółka Cargotor powołana została 13 listopada 2013 r. i jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze — najważniejszym centrum logistycznym we wschodniej Polsce na który składa się około 180 km torów kolejowych,  a także operatorem 21 punktów ekspedycyjnych, które załadunek i rozładunek towarów na pociągi w różnych regionach Polski.