Spółka Cargotor jest zarządcą infrastruktury w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, który jest najważniejszym suchym portem na kolejowym Nowym Jedwabnym Szlaku łączącym Chiny i kraje Azji wschodniej z Unią Europejską. Małaszewicze są strategicznym centrum logistycznym o znaczeniu europejskim, natomiast również specjalizujemy się z pozyskiwaniu, rozwijaniu i w ślad za tym udostępnianiu punktów przeładunkowych na terenie całego kraju

Spółka Cargotor przygotowuje się do inwestycji w rozbudowę infrastruktury Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. Drugim strategicznym celem Cargotoru jest pozyskanie przedsiębiorców do korzystania z punktów przeładunkowych. Cargotor obecnie obsługuje 23 punkty ekspedycyjne w różnych regionach Polski i stale poszukuje nowych lokalizacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu punktami ekspedycyjnymi, ponieważ w tym się specjalizujemy.

Na punktach przeładunkowych Cargotoru przeładowywane są różne kategorie towarów/ładunków jak np. kruszywa, nawozy, drewno, pasze czy węgiel. Jesteśmy strategicznym zarządcą infrastruktury kolejowej. Punkty przeładunkowe w Polsce są tematem, który powinien być promowany i rozwijany, bo od nich również zależy przyszłość kolei. Dążymy do tego aby takich punktów ekspedycyjnych było jak najwięcej w celu rozwoju transportu towarów koleją. Naszą strategią jest zachęcanie i pozyskanie przedsiębiorstw do korzystania z transportu kolejowego. Uruchomienie nowych punktów zmniejsza ilość tirów na drogach i przyczynia się do rozwoju gospodarczego danego regionu oraz umożliwia szybki transport dużej ilości towarów. Ostatnio dużo mówi się o intermodalu i infrastrukturze liniowej, a bocznice/punkty przeładunkowe są często zapominane i zamykane. Trzeba pokazać samorządom, przedsiębiorcom, że warto z nich korzystać, a rządzącym, że warto w nie inwestować — powiedział Marek Słomka, prezes Cargotoru podczas Seminarium Naukowo-Technicznego „Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw”, które odbyło się na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Strategiczna inwestycja

Spółka Cargotor przygotowuje się do realizacji projektu modernizacji infrastruktury kolejowej w Małaszewiczach. Obecnie trwają starania o zapewnienie dofinansowania dla tego projektu. — Modernizacja Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze powinna rozpocząć się właśnie teraz kiedy ruch towarowy jest mniejszy. Taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie, gdyż po zakończeniu wojny w Ukrainie, korytarz transportowy m.in. przez Białoruś pozostanie najszybszym i najkrótszym kierunkiem dla transportu kolejowego miedzy Europa a Azją tj. na Nowym Jedwabnym Szlaku. Starania m.in. naszej spółki jak i branży logistycznej, aby ten projekt został zrealizowany, mają szansę doprowadzić do uchwalenia ustawy, co zapewni realizację inwestycji w Małaszewiczach — podsumował Marek Słomka.