Rejon Przeładunkowy Małaszewicze czeka duża modernizacja. Zarządca chce w tym miejscu przebudować stacje przeładunkowe i dostosować infrastrukturę do wyższych parametrów. Spółka Cargotor z grupy PKP Cargo i francuska Systra podpisały właśnie umowę na studium wykonalności i projekt budowlany.

Wartość zadania wynosi ponad 6 mln zł. – To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w ciągu najbliższych kilku lat. Rejon Przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. – mówi Jacek Rutkowski, prezes Zarządu Cargotor Sp. z o.o., zarządcy infrastruktury, spółki z grupy kapitałowej PKP Cargo.

Przewozy kolejowe między Chinami a Polską i Europą Zachodnią ciągle rosną. W pierwszym półroczu tego roku przewieziono w tych relacjach prawie 90 proc. więcej kontenerów (jeśli chodzi o masę) niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Rosnące zadania przewozowe wymusiły poprawę infrastruktury i konieczność zlikwidowanie barier techniczno-organizacyjnych w obsłudze ładunków, m.in. skrócenia czasu przewozu.

Poprawa miałaby nastąpić poprzez zwiększenie ilości towarów przewożonych jednym składem pociągowym, a także zwiększenie liczby składów pociągowych możliwych do przyjęcia w ciągu doby. Spółka chce też uzyskać możliwość prowadzenia kontroli celnych na torach przyjazdowych i odjazdowych oraz przystosować do tego stację.

W ramach całej inwestycji planowane jest wykonanie również innych projektów cząstkowych. Jeden z nich polega na przebudowie układów torowych i budowie sieci trakcyjnej. Centrum sterowania ruchem ma kierować pracą całego Rejonu. Żeby zwiększyć przepustowość, zostaną rozbudowane istniejące i zbudowane nowe punkty przeładunkowe. Kolejne dwa projekty przewidują budowę zaplecza biurowo-socjalnego, wyposażenia warsztatowego i maszynowo-składowego oraz stworzenie monitorowanych stanowisk postojowych.

Do coraz większych potrzeb i konieczności zwiększenia przepustowości Małaszewicze dostosują nie tylko infrastrukturę. Jak wyjaśnia “Słowu” Ryszard Jacek Wnukowski z Biura Prasowego PKP Cargo SA, przedsięwzięcie wiąże się również z zapewnieniem szybkiej obsługi, zgodnej z oczekiwaniami strony chińskiej i odpowiedniej do wzrostu pracy liczby pracowników. Chodzi m.in. o drużyny pociągowe, manewrowe, odprawiaczy i ajentów zdawczych.

źródło: https://www.slowopodlasia.pl/