Małaszewicze są obecnie jednym z najważniejszych miejsc dla transportu towarów w całej Europie. W czasie pandemii zyskało ono na znaczeniu – mówi prezes spółki Cargotor, Andrzej Sokolewicz.

W dobie, kiedy szlaki komunikacyjne zastały zachwiane, a transport lotniczy ograniczony, kolej staje się najbardziej oczekiwanym środkiem transportu. Pozwala ona na bezpieczny transport towarów z Azji od Europy. A Stary Kontynent czeka na produkty, które są dostarczane z Azji, choćby na respiratory czy maseczki. W dobie największych wyzwań, które stoją przed Unią Europejską i Polską, Małaszewicze stają się nieodzownym elementem tego szlaku handlowego.  

Posłuchaj audycji radiowej klikając w przycisk play poniżej