CARGOTOR Sp. z o.o.

zarządca infrastruktury kolejowej

poszukuje pracownika na stanowisko

Inspektor diagnosta urządzeń sterowania ruchem kolejowym

(umowa o pracę lub umowa zlecenie)

Miejsce pracy: Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

 

Zakres obowiązków: 

· prowadzenie diagnostyki technicznej i kontroli okresowej podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach oraz liniach kolejowych w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi w CARGOTOR sp. z o.o. oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa,

· kwalifikowanie, udział w kwalifikowaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym do napraw/remontów,

· wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,

· udział w komisyjnym (wielobranżowym) badaniu technicznym rozjazdów,

· udział w badaniach widoczności sygnałów, wskaźników, położenia drągów rogatkowych na przejazdach kolejowo-drogowych oraz urządzeń kontroli prowadzenia pojazdów,

· czytanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

· czytanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

· opracowywanie rocznego harmonogramu badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

· opracowywanie rocznych okresowych kontroli obiektów budowlanych sterowania ruchem kolejowym,

· bieżące raportowanie o stanie technicznym urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

Wymagania:

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa,

· zdany egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko automatyk urządzeń srk,

· doświadczenie zawodowe i znajomość zagadnień dotyczących działania urządzeń srk różnych typów – w szczególności urządzeń mechanicznych kluczowych i scentralizowanych oraz elektromechanicznych,

· dobry stan zdrowia,

· odpowiedzialność i profesjonalizm w działaniu,

· gotowość do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

· umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sposób zorganizowany (zgodnie z zatwierdzanymi harmonogramami),

· prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy:

· pracę w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się firmie,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· szkolenia i kursy kwalifikacyjne,

· pakiet medyczny, sportowy i socjalny.

· umowę o pracę na pełny etat lub umowę zlecenie lub działalność gospodarcza (obszar uznaniowy do wyboru przez Kandydata).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cargotor.com

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktować się w temacie ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail:
iod@cargotor.com. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora
w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie naszego interesu), prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV.