CARGOTOR sp. z o.o.

zarządca infrastruktury kolejowej

poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. dokumentacji i analiz

w Biurze Utrzymania Infrastruktury Kolejowej

Miejsce pracy: Warszawa/Małaszewicze


Zakres obowiązków:

1) realizacja ogółu procesów związanych z opracowywaniem oraz przygotowywaniem dokumentacji odnoszącej się do zakresu merytorycznego Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej, w tym związanej z bieżącym utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zagadnieniami organizacyjno – administracyjnymi Biura;

2) prowadzenie bazy danych dot. infrastruktury kolejowej, znajdującej się w zarządzaniu Spółki;

3) prowadzenie wizji lokalnych infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Spółkę na gruncie;

4) prowadzenie analiz stanu infrastruktury w oparciu o protokoły diagnostyczne i inne dostępne dokumenty pod kątem przygotowania planów napraw i remontów oraz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury kolejowej;

5) udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce, przygotowywanie we współpracy z odpowiednimi działami Biura merytorycznych uzasadnień dla wniosków o udzielenie zamówienia;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanych prac/napraw/remontów; monitorowanie zaawansowania realizacji robót (w tym przygotowywanie analiz i zestawień kosztów komórki organizacyjnej);

7) kalkulowanie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia dot. zakresu merytorycznego Biura, jak również weryfikacja wycen i kosztorysów prac/napraw/remontów/robót;

8) prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i nietrakcyjnej, budowli, urządzeń telekomunikacji, przejazdów kolejowo – drogowych, obiektów inżynieryjnych oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji dla pozostałej infrastruktury;

9) przygotowywanie umów remontowych/inwestycyjnych na utrzymanie nawierzchni torowej, rozjazdowej, podtorza, obiektów inżynieryjnych, urządzeń automatyki i telekomunikacji, sieci trakcyjnej i nietrakcyjnej, przejazdów kolejowo – drogowych i innych obiektów wchodzących w skład infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Spółkę;

10) udział w prowadzeniu prac przygotowawczych związanych z aktualizacją i określaniem standardów techniczno – eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej; udział w opracowywaniu instrukcji, przepisów i wytycznych w tym zakresie;

11) prowadzenie pozostałej wymaganej dokumentacji oraz sprawozdawczości określonej przepisami wewnętrznymi – w zakresie merytorycznym Biura Utrzymania Infrastruktury Kolejowej.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe techniczne lub kandydat w toku studiów wyższych (mile widziane kierunki: transport, budownictwo i pokrewne związane z transportem kolejowym),

· mile widziana znajomość kolejowej branży technicznej (działanie kolejowych systemów technicznych/transportowych, zagadnienia związane z infrastrukturą torową, dokumentacja obiektów, uwarunkowania prawne etc.),

· mile widziane doświadczenie w pracy z dokumentacją i realizacją umów z Wykonawcami w zakresie diagnostyki, utrzymania, napraw i remontów infrastruktury kolejowej,

· bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),

· mile widziana podstawowa znajomość narzędzi informatycznego wspomagania projektowania oraz zasad kosztorysowania robót budowlanych (w tym podstawowa znajomość obsługi jednego z narzędzi/programu),

· dyspozycyjność (gotowość do działań operacyjnych/realizacji wizji w terenie),

· prawo jazdy kat. B,

· odpowiedzialność i profesjonalizm w działaniu,

· gotowość do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferujemy:

· pracę w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się firmie,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· szkolenia i kursy kwalifikacyjne,

· pakiet medyczny, sportowy i socjalny,

· umowa o pracę na pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cargotor.com

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOTOR Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Lubelskiej 13. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktować się w temacie ochrony danych osobowych pisząc na adres e-mail:
iod@cargotor.com. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podane dane zawarte w CV nie wynikające z przepisu prawa), w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora
w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji przetwarzania na podstawie naszego interesu), prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pełen obowiązek informacyjny zostanie Pani/Panu wysłany emailem w odpowiedzi na przesłane CV.