W dniu 22 czerwca 2021 roku w Małaszewiczach odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami CARGOTOR sp. z.o.o. między innymi Panem Prezesem Andrzejem Sokolewiczem oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli min. przedstawiciele kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w osobach Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz ALINOWSKI, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz, Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki bryg. Tomasz Baran oraz Dowódca Jednostki JRG Małaszewicze bryg. mgr inż. Szymon Semeniuk. W gronie pozostałych uczestników spotkania znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele PKP PLK S.A., funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Na spotkaniu przedstawione zostały wymagania logistyczne i operacyjne Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych w obiektach położonych na terenie przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze.

Powstanie najnowocześniejszego w Europie – Parku Logistycznego Małaszewicze pozytywnie wpłynie na przepływ strumienia towarów przesyłanych transportem kolejowym pomiędzy Azją a Starym Kontynentem, a w konsekwencji wzrośnie ilość kontenerów oraz innych towarów przeładowywanych na terenie Małaszewicz. W konsekwencji powstanie konieczność zwiększenia sił i środków Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych do zabezpieczenia operacyjnego obszaru Parku Logistycznego Małaszewicze.

W tym celu konieczne jest m.in. wybudowanie nowej remizy oraz zwiększenie obsad osobowych zmian służbowych Jednostki Ratunkowo Gaśniczej (JRG) Małaszewicze – do minimum 9 ratowników gotowych do podjęcia skutecznych działań ratowniczo–gaśniczych w pierwszym rzucie, co daje minimalną wymaganą obsadę osobową jednostki na poziomie 42 ratowników w systemie zmianowym.

Zakres niezbędnych inwestycji PSP obejmuje wyburzenie dotychczasowego obiektu i wzniesienie w jego miejsce nowego, spełniającego najnowsze wymagania. Łączne koszty budowy i wyposażenia nowej JRG to około 29,5 mln PLN.