Dotrzymujemy słowa. Zgodnie z nowym Rozkładem Jazdy, od 13 grudnia 2020r. mamy już 15 tras po torze szerokim. Wspólnie z PKP PLK oraz Kolejami BC uzyskaliśmy możliwość realizacji przewozów dodatkową 15-tą trasą. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o. zwiększy to istotnie możliwości przewozowe przez przejście graniczne Brześć – Terespol oraz możliwości obsługi składów na infrastrukturze szerokotorowej CARGOTOR w Małaszewiczach. W ten sposób konsekwentnie zwiększamy wydajność Parku Logistycznego w Małaszewiczach.