Z okazji 9-lecia działalności Spółki Cargotor oraz Święta Kolejarza odbyło się uroczyste spotkanie z wszystkimi pracownikami firmy w Kodniu. Wspólnie celebrowane było prowadzenie działalności firmy, która zajmuje się udostępnianiem infrastruktury w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. Dziękujemy wszystkim pracownikom.

Spółka Cargotor z Grupy PKP Cargo jest strategicznym i niezależnym zarządcą infrastruktury kolejowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. Zarządza także 24 punktami ekspedycyjnymi.