W dniu 24 czerwca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. To jest kolejny krok do realizacji megainwestycji kolejowej w Małaszewiczach, której szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł.

Celem projektu jest stworzenie ram prawnych, które pozwolą zrealizować modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią. Dodatkowo projekt zakłada zwiększenie przepustowości przejścia kolejowego na granicy polsko-białoruskiej. Szansą na taką zmianę jest wybudowanie Parku Logistycznego, który ma być bramą do Nowego Jedwabnego Szlaku.

– To dla Małaszewicz, powiatu bialskiego, województwa lubelskiego i całej wschodniej Polski niezwykle szczęśliwy dzień – dodaje Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor.

Zdaniem prezesa Andrzeja Sokolewicza- zmiana struktury własnościowej to rzecz wtórna w stosunku do tego, że państwo polskie przejmuje całkowitą odpowiedzialność za to, co będzie realizowane w Małaszewiczach.

– To jest projekt dotyczący sfinansowania największej kolejowej inwestycji w Polsce. Małaszewicze to nieprawdopodobnie wartościowe, polskie aktywo i jeżeli ktoś ma się nim zająć to polskie władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe – zaznacza prezes Andrzej Sokolewicz.

Obecnie trwają procedury związane z wyborem inżyniera kontraktu, a na początku lipca ma się rozpocząć proces wyboru generalnego wykonawcy.

– Zakładamy, że prace budowlane na gruncie muszą się zacząć w pierwszej połowie przyszłego roku. Aby to mogło być zrealizowane potrzebne jest finansowanie. Ta decyzja jest dla nas twardą deklaracją rządu w zakresie zainteresowania tą częścią Polski, województwem lubelskim i tym wyjątkowym miejscem jakim są Małaszewicze dodaje prezes Cargotoru.

Budowa Parku Logistycznego Małaszewicze ma potrwać ok. 5-6 lat, a celem inwestycji ma być osiągnięcie nawet trzykrotnego wzrostu przepustowości składów towarowych z Chin. Z projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym opublikowanego w piątek 25.06 wynika, że transakcja ma świadczyć „o strategicznym znaczeniu niniejszego projektu dla budżetu kraju”.

Komisja Europejska odmówiła finansowania budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach i z przyczyn budżetowych nie zostanie on dofinansowany.

Podkreślić należy, iż na wysokim poziomie oceniono przygotowanie aplikacji, chociażby ze względu na transgraniczny charakter projektu oraz podkreślono spójność pakietów roboczych z celami inwestycji.

Doceniono także wsparcie na poziomie politycznym w realizację planowanego przedsięwzięcia, poprzez określenie ram prawnych w ustawie zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, zapewniającej możliwość odpowiedniego zabezpieczenia finansowania.

Projekt uzyskał 19,5 pkt przy progu kwalifikującym do dofinansowania na poziomie 15 pkt. Niemniej jednak, zgodnie z przekazanym wyjaśnieniem, z przyczyn budżetowych nie zostanie dofinansowany.

Ze względu na sytuację na wschodnich granicach UE w zakresie kryterium „Priority and urgency” przyznano minimalną liczbę punktów i to mimo, iż uznano projekt za projekt będący przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), a także doceniono jego wartość dodaną w skali całej Unii Europejskiej poprzez zwiększenie przepustowości, wydajności i bezpieczeństwa.

Czuję się teraz jak dziecko z niezamożnej białej rodziny z biednego południowego stanu USA, które świetnie zdało egzamin na studia na stanowym uniwersytecie uzyskując wymaganą liczbę punktów, ale ze względu na prowadzoną właśnie akcję afirmacyjną, nie zostało przyjęte na studia, gdyż jego miejsce musiał zająć ktoś o innym kolorze skóry. To paskudne uczucie. Pełne poczucia niesprawiedliwości i segregacji, powiedział Andrzej Sokolewicz prezes CARGOTOR pytany o komentarz w tej sprawie.

Możemy sobie zadać pytanie: Czy protekcjonizm i ochrona interesów niemieckich i holenderskich portów morskich stoją za tą zaskakującą decyzją Komisji Europejskiej?.

Państwo polskie zdaje egzamin na piątkę w tej trudnej chwili, publikując projekt Ustawy gwarantującej CARGOTOR skuteczną realizację tej inwestycji. Dla Państwa polskiego to jest jeden z najważniejszych projektów jaki ma zostać zrealizowany, żeby zwiększyć przychody do budżetu Państwa.