Od 19 do 22 września w Gdańsku odbywały się targi TRAKO — drugie co do wielkości i znaczenia wydarzenie branży kolejowej w Europie. W targach tych wzięła udział firma Cargotor oraz inne spółki Grupy PKP, które zaprezentowały się na wspólnym stoisku.

Targi TRAKO odbywają się co dwa lata we wrześniu na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich. W tym roku odbyła się 15 edycja tego wydarzenia. Wzięli w nich udział przedstawiciele spółek kolejowych, producenci taboru, dostawcy urządzeń i narzędzi cyfrowych dla kolei, przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych, a także firmy współpracujące z koleją. Targi te są okazją do licznych spotkań biznesowych, prezentacji nowych technologii a także nawiązania współpracy między różnymi firmami z wielu krajów. Ponadto w ramach tego wydarzenia odbywają się liczne debaty i konferencje, a także warsztaty dla osób zainteresowanych pracą na kolei. Targi są także okazją do rozmów o współpracy, nauki z biznesem i promowania kolei jako ekologicznego transportu.

W tegorocznych targach TRAKO brał udział prezes Marek Słomka z przedstawicielami spółki Cargotor. Grupa PKP, która była współorganizatorem targów przygotowała wspólne stoisko, na którym prezentowano poszczególne spółki Grupy w tym również PKP Cargo i Cargotor. Przedstawiciele firmy Cargotor brali udział w licznych spotkaniach, podczas których zaprezentowali możliwości rozwoju centrów przeładunkowych, które zwiększają dostępność kolei towarowych i umożliwiają przeniesienie transportu towarów z samochodów na pociągi.

Podczas spotkań, które odbyły się w ramach TRAKO rozmawiano o przyszłości kolei towarowych i transportu intermodalnego w Polsce i o planach inwestycyjnych. W rozmowach tych brali udział przedstawiciele Cargotoru, operatorzy terminali przeładunkowych oraz przewoźnicy kolejowi i spedytorzy.