Spółka Cargotor dywersyfikuje swoją działalność i planuje uruchomienie nowych punktów przeładunkowych, które umożliwią uruchamianie kolejowych przewozów towarowych na nowych kierunkach. Duże znaczenie dla spółki ma współpraca z samorządami lokalnymi — powiedział Marek Słomka, prezes Cargotoru podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza, który odbył się w Lublinie.

— Widzimy, że dziś jest dobry klimat dla inwestycji na kolei, które są wspierane przez właściwe  Ministerstwa (Aktywów Państwowych, Infrastruktury, Finansów). Taką inwestycją o strategicznym znaczeniu dla Polski jest modernizacja Centrum Logistycznego Małaszewicze. Po rozbudowie tego suchego portu i zwiększeniu przepustowości i w ślad za tymjego możliwości przeładunkowych szacujemy, że wpływy do budżetu państwa z tytułu opłat celnych i innych podatkówmogą się znacznie zwiększyć. Dlatego warto w to miejsce inwestować — stwierdził Marek Słomka, prezes Cargotoru.

Suchy Port Logistyczny w Małaszewiczach, to nie jest jedyny interesujący projekt spółki Cargotor. Firma dywersyfikuje swoją działalność i planuje inwestycje w różnych regionach kraju. — Chcemy we współpracy z samorządami i przedsiębiorcami uruchamiać punkty przeładunkowe, które pozwolą dostarczyć towary koleją. Punkty te zlokalizowane są w całej Polsce. Część z nich znajduje się w pobliżu Via Carpatia np. w Suwałkach, Łomży czy w Targowiskach w województwie podkarpackim. Również spółka matka PKP Cargo wspiera nasz projekt uruchamiania nowych punktów przeładunkowych i liczymy, że dzięki temu więcej towarów trafi na kolej. Mamy też nadzieję, że równolegle do Via Carpatia powstanie Rail Carpatia, która połączy ze sobą drogą kolejową morza Bałtyckie, Czarne i Egejskie jak również Polskę z krajami sąsiednimi — skomentował Marek Słomka, prezes spółki Cargotor.

Dla projektów takich jak otwieranie nowych punktów przeładunkowych istotna jest współpraca z samorządami. — Współpraca z lokalnym samorządem jest dla nas bardzo ważna i ją rozwijamy. Widzimy, że projekty takie jak tworzenie nowych punktów przeładunkowych są wspierane przez samorządowców.. Jest to istotne aby umożliwić przeniesienie towarów z mocno przeciążanych dróg na kolej i rozwijać zrównoważony transport — dodał prezes Marek Słomka.