W związku z wydaną przez Urząd Wojewódzki w Lublinie decyzją o pozwoleniu na budowę poprosiliśmy o komentarz prezesa CARGOTOR sp. z.o.o. Andrzeja Sokolewicza:  w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za rozwój wschodniej części naszego kraju i wyrównywanie jej szans w rozwoju i modernizacji- z radością przyjmuję decyzję Wojewody Lubelskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi to kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia Państwa Polskiego na terenach stanowiących granice państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

W opinii prezesa Sokolewicza inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa Parku Logistycznego w  Małaszewiczach są najskuteczniejszym narzędziem wzmacniania pozycji Państwa Polskiego. W szczególności dotyczy to terenów przygranicznych stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.