Spółka Cargotor dywersyfikuje działalność i planuje rozwijać punkty przeładunkowe, które umożliwią większe wykorzystanie szlaków kolejowych Rail Carpatia. Spółka weźmie także udział w transporcie kruszyw, które będą wykorzystywane do budowy nowej drogi ekspresowej we wschodniej Polsce.

— Via Carpatia to piękna inicjatywa, która ma strategiczne znaczenie dla rozwoju biznesu i połączenia wschodniej Polski z innymi krajami. W ślad za tym już mówi się o Rail Carpatia. Za chwilę zaczną się prace nad projektami tej inwestycji kolejowej. Inwestycje drogowe zawsze były powiązane z kolejowymi. Kolejami możemy dowozić ładunki z różnych portów zarówno polskich, litewskich jak też z portów Morza Czarnego. Cargotor już jest aktywny na szlaku Rail Carpatia — Via Carpatia, gdyż mamy punkty przeładunkowe położone wzdłuż tego korytarza — powiedział w rozmowie z „Kurierem Lubelskim” Marek Słomka, prezes Cargotor.

Rejon Przeładunkowy Małaszewicze to najważniejszy hub logistyczny, w którym zarządcą infrastruktury jest Cargotor. Spółka przygotowuje się do dużej inwestycji, która pozwoli w przyszłości zwiększyć przeładunki w tym suchym porcie.

— Małaszewicze to serce naszej spółki. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny rejon ten tętnił życiem. Były tam korki, ponieważ jest to trasa Nowego Jedwabnego Szlaku jak również bardzo dużo towarów masowych było przeładowywanych w tym suchym porcie. Małaszewicze są dostosowane do przeładunku takich towarów jak węgiel, kruszywa, rudy metali, zboża. Terminale są do tego dostosowane i mogą to robić sprawnie i szybko. Sankcje wprowadzone przeciw Rosji i Białorusi dotknęły ten region. Obecnie przeładunki towarów masowych są bardzo niewielkie. Transportowany jest węgiel z Kazachstanu i z portu Ryga. My dostosowaliśmy się do tej sytuacji i wyznaczyliśmy grupę torów tylko pod transport węgla. Przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku zmniejszyły się, gdyż ubezpieczyciele są bardzo ostrożni przy udzielaniu ubezpieczenia towarów, które przejeżdżają przez Rosję — dodał Marek Słomka.

Obecnie w związku z mniejszym ruchem przez Małaszewicze Cargotor dywersyfikuje swój biznes. — Szukamy nowych miejsc, gdzie możemy uruchamiać punkty przeładunkowe. Na przykład w Targowiskach chcemy uruchomić punkt, który umożliwi przeładunki kruszyw do budowy południowego odcinka Via Carpatia. Chcemy uruchomić więcej miejsc, w których będzie można przeładowywać ładunki z samochodów na pociąg, aby kolej, która jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, była dostępna dla większej liczby przedsiębiorstw — zapewnił prezes Cargotoru.