Nieustające zainteresowanie wzbudza wizja Nowego Jedwabnego Szlaku, którego bramą do Europy ma stać się Rejon Przeładunkowy Małaszewicze. Tym razem, w ramach wizyty studyjnej, pojawił się tam François Davenne, Dyrektor Generalny UIC, czyli Międzynarodowego Związku Kolei.

Ważny punkt na linii Azja – Europa

Rozwój Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, stał się ważnym punktem dla branży kolejowej na Starym Kontynencie.  Świadczą o tym chociażby kolejne wizytacje. W ramach wizyty studyjnej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, w dniach 27-28 czerwca 2019 roku, pojawił się Dyrektor Generalny UIC François Davenne. International Union of Railway, to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym, która reprezentuje je na arenie międzynarodowej. Uczestnikiem spotkania był również p. Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.

Przypomnijmy, że w maju, wizytę w Terespolu i Małaszewiczach złożyła przedstawicielka Komisji Europejskiej, p. Catheriene Trautmann, czyli koordynator europejski korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Natomiast ze strony polskich władz pojawili się p. Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wykorzystać potencjał

Wizja Nowego Szlaku Jedwabnego, który stał się jedną z ważniejszych inicjatyw gospodarczych Chin, stwarza ogromny potencjał dla Polski – zwłaszcza w kontekście przewozów cargo. Małaszewicze mogłyby stać się nowoczesnym, przeładunkowym hubem Europy, który spełniałby kluczową rolę
w transporcie intermodalnym pomiędzy Azją a Starym Kontynentem.

Projekt ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” realizowany przez CARGOTOR Sp. z o.o. ma wpłynąć na podwyższenie jakości infrastruktury. W korelacji z projektami planowanymi do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepustowość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze powinna znacząco wzrosnąć.

Sprawny import i eksport

Wzmożony obrót towarami pomiędzy Azją a Europą powoduje konieczność udrożnienia sieci transportowej na Nowym Jedwabnym Szlaku, tak by import i eksport odbywał się sprawnie. Szacowany wzrost przewozów kolejowych między Azją i Europą może wzrosnąć do 500-600 tys. TEU w perspektywie 10 lat z ok. 325 tys. TEU w 2018 roku. Wykonawca studium wykonalności modernizacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze – francuska firma SYSTRA S.A. analizuje cztery warianty różniące się skalą realizacji – od utrzymania stanu obecnego, po wariant modernizacyjny i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w maksymalnie możliwym zakresie. Jednym. Ważnymi punktami modernizacji są m.in. podniesienie prędkości ruchu pociągów do 40 km/h i zwiększenie dopuszczalnego nacisku do 245 kN/oś czy wdrożenie nowoczesnego system sterowania ruchem kolejowym. Modernizacja zapewni warunki do zwiększenia przepustowości kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć przez dostosowanie stacji Kobylany do przyjmowania i kontroli celnej pełnych składów pociągowych o długości do 1050 m.

Projekt: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Informację przygotowali:
Julianna Żuchowska, Cezary Mitrus e-mail: c.mitrus@cargotor.com Tel. 786-851-719; CARGOTOR Sp. z o. o.; www.cargotor.com