W dniu 21 lipca b.r. Spółka złożyła odwołanie od decyzji Komisji Unii Europejskiej odmawiającej współfinansowania przedsięwzięcia CARGOTOR nr 21-PL-TG-CARGOTOR (101079706) tj. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy Unii Europejskiej i Białorusi. Odwołanie zostało przesłane zgodnie z procedurą przewidzianą dla konkursu CEF-T-2021-COREGEN.