Zainteresowanie rozwojem Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, przejawia także Komisja Europejska, czego rezultatem była wizyta w Terespolu i Małaszewiczach p. Catheriene Trautmann, koordynator europejski korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Ze strony polskich władz w spotkaniu, które miało miejsce 23.05 br., wzięli udział p. Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pani Catheriene Trautmann wizytowała miejsca realizacji polskich inwestycji finansowanych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF): „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” (w miejscu robót prowadzonych na stacji Terespol) oraz „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” (na nastawni w Kobylanach oraz w siedzibie spółki CARGOTOR).

Rrealizowany przez CARGOTOR Sp. z o.o. projekt ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” ma wpłynąć na podwyższenie jakości infrastruktury oraz przyczynić się do wzrostu znaczenia Małaszewicz w obrocie towarowym na szlaku Azja-Europa. W korelacji z projektami planowanymi do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepustowość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze powinna znacząco wzrosnąć.