Do udziału w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu na modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze tj. na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach zostały zakwalifikowane następujące firmy: EGIS Poland sp. z o.o.; MGGP S.A.; konsorcjum MULTICONSULT Polska sp. z o.o. i Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR sp. z o.o.

Taka lista podmiotów – które zostały poddane procesowi prekwalifikacji –  zapewni wysoki poziom jakościowy usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją tej kluczowej inwestycji. Na następnym etapie postępowania zostanie przeprowadzony dialog konkurencyjny z wyżej wymienionymi podmiotami.