Spółka Cargotor sp. z o.o., zarządca Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze, informuje, że ogłoszone zostało postępowanie na wybór wykonawcy inwestycji Modernizacja Infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze.

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Na pierwszy etapie zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w których powinni wykazać swoje zdolności do należytego wykonania inwestycji. Zamawiający przewiduje zaproszenie do dialogu trzech najlepszych wykonawców.

Spółka Cargotor zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o objęcie osłoną antykorupcyjną postępowań prowadzonych przez Spółkę o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usług zarządzania i nadzoru inwestycyjnego (Inżyniera Kontraktu) oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór wykonawcy Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią”.

Zainteresowane firmy znajdą niezbędne informacje na portalu  https://cargotor.eb2b.com.pl/