W dniu 13 listopada 2023 roku w Tetrze Wielkim odbyła się Gala Kolejarza czyli uroczystość związania z Dniem Kolejarza, które przypada na 25 listopada. W trakcie tego wydarzenia przyznawane były między innymi odznaczenia Zasłużony dla Kolejnictwa.

Prezydent RP odznaczył osoby za zasługi w działalności społecznej oraz za wkład w rozwój kolei Złotym Krzyżem Zasługi. Wręczono również odznaczenia dla pracowników za Długoletnią Służbę, która dotyczyła wzorowego i sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Z firmy Cargotor pracownicy odznaczeni w 2023 r. odznaką Zasłużony dla Kolejnictwa to następujące osoby: Pień Adam, Ciechańska Mariola, Tur Danuta, Szaciłło Henryk, Eliaszuk Joanna, Lipka Gabriela.

W tym dniu przypadała 10-ta rocznica powstania Spółki, a więc odznaczenie pracowników dokładnie przypadło w 10-tą rocznice Spółki Cargotor.

Wszystkim pracownikom serdecznie gratulujemy odznaczeń.