Przedstawiciele polskich i ukraińskich firm logistycznych, przedsiębiorstw kolejowych oraz administracji celno-skarbowej debatowali o funkcjonowaniu transgranicznych przewozów towarowych podczas Spotkania Biznesowego Polska — Ukraina. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele firmy Cargotor.

Spotkanie, które odbyło się 19-20 października w Sopocie z inicjatywy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz INTERMODAL NEWS sp. z o.o. było okazją do wymiany doświadczeń i debaty o możliwościach rozwoju transportu towarowego miedzy Polską a Ukrainą, tworzeniu alternatywnych kanałów dla eksportu ukraińskich towarów, perspektywom odbudowy gospodarki Ukrainy oraz znaczeniu branży transportowej i logistycznej dla pomocy humanitarnej i wysiłku obronnego tego kraju.

W wydarzeniu tym uczestniczyli liczni przedstawiciele polskich i ukraińskich firm z branży TSL, dzięki czemu oprócz debat i prezentacji była to doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych. W Spotkaniu wzięła udział delegacja firmy Cargotor z prezesem Markiem Słomką, który rozmawiał z przedstawicielami firm transportowych jak i operatorami logistycznymi. Rozmawiano m.in. o możliwościach obsługi transportu towarów na placach przeładunkowych firmy Cargotor zlokalizowanych przy ważnych liniach kolejowych łączących Polskę z Ukrainą. W trakcie wydarzenia odbyła się również wizyta studyjna w terminalach Portu Gdańsk, podczas której pokazano możliwości oraz rozmawiano o rozwoju przewozów kolejowych między polskim portem bałtyckim a Ukrainą.