Głównym założeniem Projektu ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” realizowanego przez CARGOTOR sp. z o.o. jest umożliwienie znacznego zwiększenia przepustowości Parku Logistycznego Małaszewicze, po jego modernizacji. Sprawi to, że stanie się on jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie. Będzie mógł również otrzymać miano kluczowego miejsca na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, mającego usprawnić transport intermodalny pomiędzy Azją a Starym Kontynentem. Małaszewicze mogłyby stać się najnowocześniejszym hubem przeładunkowym Europy, o powierzchni 30 km2. Warto dodać, że modernizacja oznacza także realne szanse poprawy sytuacji gospodarczej dla regionu i lokalnej społeczności.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj – już teraz CARGOTOR odnotowuje rekordowe ilości transportowanej koleją masy towarowej. 

W związku ze złożonością i wielowątkowością całego zadania, w ukończonym studium wykonalności, oprócz zakładanych prac, znalazły się dodatkowe elementy, takie jak: budowa nowego kolektora w Gminie Terespol, niedyskryminacyjny dostęp do stacji paliw dla wszystkich przewoźników, koncepcja dostosowania dróg lokalnych do przewidywanych wartości przeładunkowych Parku Logistycznego Małaszewicze – w tym wiadukty w Kobylanach i Zaborzu.

Obecnie trwają prace nad projektem budowalnym – planowane zakończenie realizacji tego zadania to IV kwartał br.

W ramach współpracy z lokalnym samorządem w dniu 31.07.2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy CARGOTOR sp. z o.o. a Gminą Piszczac dotyczące wspólnej realizacji przebudowy czterech przejazdów kolejowo-drogowych.