Cargotor informuje, że w dobie 29 sierpnia 2021 r. został osiągnięty najwyższy wynik przepustowości w historii w tej części Nowego Jedwabnego Szlaku.

W tej dobie przez szerokotorową infrastrukturę tego niezależnego zarządcy przejechało po raz pierwszy 18 składów na wyjeździe oraz 15 składów na wjeździe, co daje średnio-dobowo wynik 16,5 par składu szerokotorowego na dobę.

Ten najwyższy wynik w historii pokazuje wysoką elastyczność układu torowego oraz potwierdza możliwości zwiększenia jego wykorzystania.

Osiągnięcie takiego wyniku i uzyskanie jego powtarzalności wymaga ścisłej synchronizacji działań wszystkich uczestników procesu logistycznego oraz zaangażowanych zarządców i przewoźników instytucjonalnych.

Na pytanie o wpływ złożonej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej na pracę przewozową w Małaszewiczach prezes Zarządu Cargotor Andrzej Sokolewicz odpowiedział krótko: “robimy swoje”.

Małaszewicze potwierdzają swoją wyjątkową pozycję w transkontynentalnej wymianie towarowej na Nowym Jedwabnym Szlaku.