Dynamika pracy przewozowej w Małaszewiczach, realizowana na infrastrukturze zarządzanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej CARGOTOR, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

„W styczniu 2022 roku Spółka CARGOTOR zanotowała r/r w obrocie wagonowym 25% wzrost przewozów po torze szerokim 1525 mm oraz 11% wzrost po torze normalnym 1435 mm” poinformowała spółka w komunikacie.

Tak dobrych rezultatów dla stycznia danego roku Spółka nie notowała od daty jej powstania w 2013 roku.