Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie przybyło Koło Zakładowe przy CARGOTOR Sp. z o.o..

W dniu 14 lipca 2023 roku, w Kodniu, odbyło się spotkanie założycielskie nowego Koła SITK RP przy CARGOTOR Sp. z o.o.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału oraz Komisji Informacji i Promocji.

Wszystkim nowym członkom Stowarzyszenia życzymy sukcesów w przyszłej działalności i rozwoju nowo powołanego koła.