2 października 2019r. przed siedzibą Cargotor Sp. z o.o. w Małaszewiczach odbyła się podniosła uroczystość. W 80-tą rocznicę kapitulacji Helu – ostatniej enklawy wolnej Polski w wojnie obronnej 1939 r.  i jego poddania przed komandora Mariana Majewskiego, przed siedzibą Cargotor Sp. z o.o. w Małaszewiczach uroczyście podniesiono nasz sztandar narodowy – flagę biało-czerwoną. W uroczystości wzięli udział ks. kanonik Zdzisław Dudek, ks. Bogusław Mich proboszcz parafii w Małaszewiczach, Prezes Zarządu Andrzej Sokolewicz, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni pracownicy Spółki.