20 lutego 2020r. w Małaszewiczach gościła delegacja Ministerstwa Infrastruktury Japonii. Była to od dawna zaplanowana wizyta studyjna mająca na celu weryfikację możliwości operacyjnych całego Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w kontekście możliwości zwiększenia przewozu ładunków kontenerowych w tranzycie pomiędzy Japonią i Unią Europejską. Delegacji przewodniczył Pan Shogo Miyajima – Radca Ministra Infrastruktury ds. Międzynarodowej Logistyki. W ramach tej wizyty goście zapoznali się z obiektami infrastruktury kolejowej istotnymi dla procesu przewozu i przeładunku ładunków kontenerowych. Odwiedzili Terminal Kontenerowy należący do PKP CARGO TERMINALE, wizytowali nastawnię w Kobylanach prowadzoną przez CARGOTOR – niezależnego zarządcę infrastruktury kolejowej.  W siedzibie CARGOTOR w Małaszewiczach zapoznali się z prezentacjami obu Spółek. Specjalną prezentację dotyczącą projektu budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach wygłosił Prezes Zarządu CARGOTOR Pan Andrzej Sokolewicz, natomiast prezentację możliwości Grupy PKP CARGO w zakresie przewozów intermodalnych Pan Maciej Krochmalski – Członek Zarządu PKP CARGO TERMINALE.