Coraz większe zainteresowanie budzi Modernizacja Rejonu Przeładunkowego w Małaszewiczach i plany powstania na jego terenie największego Parku Logistycznego w Europie.

Przypomnijmy, że Małaszewicze stanowią jeden z najważniejszych punktów na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego Azję i Europę. Plany modernizacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze jest odpowiedzią na rosnącą wymianę towarową pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Docelowo na powierzchni ok. 30 km2 ma powstać Park Logistyczny Małaszewicze który spełniałby kluczową rolę w transporcie intermodalnym.

22 stycznia 2020 r. Spółka CARGOTOR, będąca zarządcą infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, gościła w Małaszewiczach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr. inż. Ignacego Górę. Spotkanie miało charakter wizji lokalnej – reprezentanci firmy CARGOTOR i regulatora rynku kolejowego w Polsce odwiedzili planowany teren inwestycji. Prezesowi UTK zostały przedstawione szczegóły z zakończonego opracowania studium wykonalności, szanse i korzyści jakie stoją nie tylko przed regionem, ale także przed całym krajem.

Urząd Transportu Kolejowego jest organem regulacyjnym centralnej administracji rządowej m.in.
w kwestii regulacji rynku transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przedstawiona UTK wizja Parku Logistycznego Małaszewicze spotkała się z dużym zainteresowaniem i chęcią dalszej współpracy przy wdrażaniu tej wizji w życie.