Regulamin Cargotor

Warunki i tryb dostępu oraz przejazdu

CZYTAJ

Cennik Małaszewicze

Obszar działania – Małaszewicze

POBIERZ

Cennik ogólny

Obszar działania – pozostałe lokalizacje

POBIERZ

Wzór umowy

Wzór umowy na korzystanie z infrastruktury

POBIERZ

Oferta związana z udostępnianiem infrastruktury będzie obejmować w szczególności:

  • korzystanie z torów do formowania i rozformowywania składów pociągów;
  • korzystanie z torów postojowych;
  • korzystanie z torów do czynności ładunkowych, w tym przy rampach i placach ładunkowych;
  • udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów nadzwyczajnych;
  • ważenie wagonów;
  • udostępniania placów za i wyładunkowych
  • udostępnianie torów przejazdowych
  • poddzierżawa terenu
CARGOTOR Sp.z o.o. © Wszelkie prawa zastrzeżone 2016
/x/