Pięcioro uczniów Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta otrzymało stypendia od Spółki Cargotor. Szkoła kształci młodzież na kierunkach kolejowych. Obecnie 166 młodych ludzi uczy się na tych profilach. Co ważne, uczniowie mają tu przedmioty zawodowe w wersji praktycznej, na przykład na posterunkach linii kolejowej.

Kształcenie nowej wykwalifikowanej kadry jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. Ze względu na planowane czterokrotne zwiększenie przepustowości powstaną nowe miejsca pracy.